Код

Нашата приоритетна цел и принцип е да предоставим висококачествени услуги с чувство на отговорност към нашите клиенти. Ние сме сериозни и последователни, за да отговорим напълно на всяка ваша потребност.

Ние предлагаме да извършим:

• Архитектурни проучвания
• Инженерни проучвания
• Електрически проучвания
• Проучвания за околната среда
• Предварителен проект и предварителна оценка на разходите по проекта
• Инженеринг на стерилни помещения
• Проектиране и строителство с биологично третиране
• Строителни работи
• Електрически/механични работи
• Интериорен дизайн